Algemene voorwaarden Casa da Fonte Velha

 

Aankomst en vertrek
De vrijdag geldt in principe als wisseldag. De woning is beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten, tenzij anders overeengekomen. We verzoeken u voor verdere speciale wensen omtrent aankomst of vertrek contact op te nemen met onze contactpersoon in Portugal.

Reservering en betaling

U kunt telefonisch of per e-mail reserveren. Genoemde wijzen van reservering zijn bindend voor de opdrachtgever. U ontvangt binnen tien dagen na de reservering de huurovereenkomst en factuur. Een derde deel van het totale huurbedrag betaalt u als aanbetaling aan de verhuurder. Deze aanbetaling dient u binnen één week na ontvangst van de bevestiging/ factuur te betalen. Het resterende bedrag betaalt u ter plekke in euro’s aan de contactpersoon. Bij reserveringen die binnen drie weken vóór het begin van de huurperiode plaatsvinden, dient de aanbetaling per telefonische overboeking gedaan te worden.

De prijzen
De prijzen zijn bij normaal gebruik inclusief water, gas en elektriciteit en airconditioning of vloerverwarming. Wanneer er borg betaald is wordt deze volledig terug betaald in het geval er geen aan de huurder toe te rekenen schade is ontstaan en indien aan de eisen genoemd in de huurvoorwaarden m.b.t de eindschoonmaak is voldaan (zie ook ‘Schoonmaak en borg (€400 of €500)’ hieronder).

Aantal personen
Het maximale toegestane aantal personen per huis wordt op de website www.casadafontevelha.com aangegeven . Bij boeking dient u ons altijd het aantal personen door te geven dat van de woning gebruik gaat maken (inclusief baby’s en kleine kinderen). Mochten er wijzigingen zijn, dan dient u de verhuurder hiervan op de hoogte te stellen.

Huisdieren
Het is niet mogelijk uw huisdier mee te nemen. Indien er toch huisdieren meegenomen worden extra door de verhuurder te bepalen kosten in rekening gebracht. Daarnaast zal de verhuurder bij constatering per direct de verhuur beeindigen zonder retounering van enige betaling.

Bedlinnen en linnengoed
In het huis zijn bedlinnen, dekens of dekbedden en kussens aanwezig. Daarnaast zijn er badhanddoeken aanwezig.
Een linnenwissel vindt wekelijks plaats.

Interieur
De huizen zijn ingericht naar de persoonlijke smaak van de eigenaar. De keukens zijn compleet ingericht en voorzien van 4-pits kookgelegenheid met uitgebreid toebehoren. Daarnaast is er een oven, een grote koelkast met ruim vriesvak, serviesgoed, glazen en bestek voor het maximaal toe gelaten aantal personen. Ook zijn een koffiezetapparaat en broodrooster aanwezig.

Afval, schoonmaak en borg (€ 400 of €500)
Afval kunt U achterlaten in de groene containers die overal langs de weg steen. Glaswerk en plastic in de speciale glascontainers die ook langs de weg staan.
Wij verwachten van u dat u het huis opgeruimd achterlaat: huis aanvegen, afwas doen, beddengoed afnemen, afval uit huis.
Bij niet schoon opleveren wordt er van de borg per per huis een bedrag € 80 ingehouden t.b.v. de eindschoonmaak.

Annulering door huurder
Annuleringen dienen telefonisch en schriftelijk (e-mail) aan de verhuurder te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode een derde van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd. Voor deze kosten kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. We adviseren u naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door de verhuurder
Indien de verhuurder door omstandigheden buiten haar schuld wordt gedwongen de reservering te annuleren, dan zal aan de huurder een ander huis van soortgelijke aard en prijs worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zal de verhuurder u de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Klachten
Mochten er ondanks onze zorgvuldige selectie en regelmatige controle klachten zijn, dan dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de contactpersoon. Als de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis, zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling. Als er klachten zijn, die niet bevredigend zijn opgelost moet u die binnen tien dagen na afloop van de huurperiode schriftelijk bij ons indienen.

Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet terstond aan de contactpersoon gemeld en vergoed worden. Vóór uw vertrek mag de contact-persoon de accommodatie controleren. De verhuurder kan geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade of ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor de huurders of anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. De informatie op onze website en de schriftelijke informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse verandering van situaties buiten schuld en of medeweten van de verhuurder zijn wij echter niet aansprakelijk.

Scroll naar boven